פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Technical Support

Any technical support questions.

 Sales Support

Any questions about the purchase of our products. eg adding enterprise email hosting to your account or the upgrade/purchase of any addons.

 Billing Support

Any billing related questions.

 Domain Support

Any domain related questions. eg registrations, renewals, transfers, nameservers etc

 Affiliate Support

Any support required regarding our affiliation system